Projekty w trakcie/ukończone

PROJEKT NR 1

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

AXAMI s.c. Anna Gołebiowska, Edyta Skutnicka realizuje projekt pn.

„Wdrożenie systemu B2B usprawniającego relacje z klientami firmy AXAMI”

W ramach Programu Operacyjnego Informacyjna Gospodarka 2007-2013,

Działanie 8.2 Wspieranie wrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wartość projektu: 471 100,00 PLN

Okres realizacji: od 01/01/2014 do 31/12/2015

 

Koszty związane z wdrażaniem systemu informatycznego B2B są współfinansowane ze srodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na planowy zakup promocji projektu w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie systemu B2B usprawniającego relację z klientami fimry AXAMI”.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest oferta na dostawę usług promocyjnych i reklamowych w zakresie wykonania katalogu reklamowego w nakładzie 3000 szt. 

 

 

 

AXAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Pana Tadeusza nr 1/1 Zaścianki, 15-521 Białystok. Uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POIR.03.03.03-20-0006/17  pn. „ Wzrost konkurencyjności oraz promocja innowacyjnych rozwiązań i wyborów firmy, w zakresie produkcji bielizny AXAMI, poprzez udział w programie promocji branży Moda Polska” objęty umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-20-0006/17-00 z dnia3 październik 2017r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest  poprawa pozycji firmy, wzrost konkurencyjności i sprzedaży eksportowej oraz promocja innowacyjnych rozwiązań i wyrobów bieliźniarskich oraz marki firmy AXAMI na rynku międzynarodowym, poprzez udział w targach  i misjach gospodarczych branży Moda Polska, przekładające się na wzrost przychodów i przypływ nowych kontrahentów.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • Promowanie i prezentacja produktów marki AXAMI na wybranych rynkach docelowych.
  • Nawiązanie bądź odświeżenie kontaktów z partnerami rynkowymi obecnymi i potencjalnymi klientami, pośrednikami, dostawcami
  • Zawieranie nowych umów handlowych
  • Wzrost sprzedaży eksportowej o 15% względem roku 2016.
  • Poznawanie nowych trendów na rynku branżowym oraz analiza konkurencji.

Wartość projektu:  1 030 541,36 zł

Dofinansowanie: 628 378,87 zł

 

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój