RODO/Dane osobowe

Dla kandydatów do pracy:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AXAMI sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Pana Tadeusza 1/1, 15-521 Zaścianki, Białystok;
 
2) podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji:
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni od zakończenia rekrutacji; 
 
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych wymaganych Kodeksem Pracy, a w pozostałym zakresie posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
 
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 
6) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 
7) Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 

Informacja dot. ochrony danych osobowych na serwisach internetowych Axami:

 1. 1) AXAMI sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Pana Tadeusza 1/1, 15-521 Zaścianki, Białystok; przetwarza dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej: RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
   
  2) Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  a) w celu zawierania umów sprzedaży wysyłkowej, ich obsługi i realizacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu zawarcia i realizacji umowy, przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym została zawarta umowa sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zamówień.  Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca hostingu oraz firmy wysyłkowe, za pośrednictwem których nastąpi dostawa zamówionego towaru, operator płatności online - w przypadku płatności realizowanej za pośrednictwem operatora; 
  b) w celu założenia i prowadzenia konta klienta - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia konta klienta, do czasu rezygnacji z prowadzenia konta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta klienta i składania za jego pośrednictwem zamówień.  Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca hostingu;
  c) w celu promocji produktów własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - do wniesienia sprzeciwu na otrzymywanie informacji handlowych lub do ustania celu biznesowego. Podanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne. Potencjalnymi odbiorcami danych są dostawca hostingu, firma świadcząca na rzecz administratora danych osobowych usługi marketingu, dostawca oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania informacji handlowych.
  d) w celu prowadzenia korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – zgody osoby, której dane dotyczą, lub -  art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – jako cel własny administratora. Podanie danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji jest dobrowolne. Potencjalnymi odbiorcami danych są dostawca hostingu.
  3) Podczas korzystania z naszych stron dane dotyczące klientów zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych, przez pliki Cookies.
  4) Informujemy, że od momentu połączenia się użytkownika ze stroną internetową w logach systemowych pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego Klient łączy się ze stroną. Informujemy, że zgodnie z prawem przetwarzane są również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania stron internetowych (głównie sklepu internetowego) do potrzeb użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania stron internetowych.
  5) Nasze strony internetowe wykorzystują pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z sklepu internetowego przez użytkownika. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
  a) utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  b) dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
  c) tworzenie statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego ,
  d) personalizację przekazów marketingowych,
  e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu internetowego.
  6) Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.
  7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach..
  9) Odbiorcą danych przetwarzanych poprzez pliki cookies jest Google Inc z siedzibą w USA
  10) Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, natomiast w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres axami@axami.pl
  11) Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  12) Państwa aktywność na stronie może być wykorzystana w celu przekazania Państwu sprofilowanej reklamy.
 2.  W celu prowadzenia korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – zgody osoby, której dane dotyczą, lub -  art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – jako cel własny administratora. Podanie danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji jest dobrowolne. Potencjalnymi odbiorcami danych są dostawca hostingu.